yokuPhila

Uphononongo lwendlela yokuphila iyakhuthaza kwaye yonwabise, ichaza iindaba kunye nentsingiselo: Ifashoni, ubuhle, uthando, uKutya okanye ukuHamba? Fumana amanqaku ethu kunye neefayile.

Zeziphi iintlobo zeemvakalelo?

5 Uthando, imbandezelo, ulonwabo, usizi, umsindo, imfesane, uloyiko, ukucaphuka, ukuphelelwa lithemba, ukunkwantya, ukudinwa, umona, uloyiko, umsindo, uvuyo, intiyo, ihlazo, ikhwele, uvuyo, ...

Page 304 of 304 1 ... 303 304