Emoji

Ithetha ntoni intombazana?

Iintliziyo ezimbini ze-emoji ezibonisa iisimboli ezimbini zentliziyo, enkulu inkulu kwaye iphambili, iintliziyo ezimbini ze-emoji ...

Ithetha ntoni le emoji?

Le emoji ibonisa izandla ezibini ezityheli ziqhwaba kunye nemigca yesandi ephuma ngaphezulu kwazo. Izandla zijonge ekhohlo....

Page 1 of 138 1 2 ... 138