Amabali amatsha

Gcwalisa Okuninzi
Ndiyakuvuyela. Ufikelele esiphelweni se-intanethi.