Am Adolygiadau | #1 Ffynhonnell Profion, Adolygiadau, Adolygiadau a Newyddion

Adolygiadau yn chwilio am awduron profiadol gyda sgiliau ysgrifennu rhagorol, gallu ymchwil a chalon geeky. Yr ymgeisydd delfrydol fyddai rhywun cyflym ac awyddus i ysgrifennu am dechnoleg yn ymwneud â ffonau smart, cyfrifiaduron personol, apiau, gwasanaethau gwe a phynciau cysylltiedig eraill.

Swydd llawn amser

Swydd amser llawn yw hon i awduron sy'n fodlon gweithio gartref, yn bennaf yn ystod oriau swyddfa, ond mae gennych ryddid i ddewis eich oriau gwaith eich hun.

Gall eich dyletswyddau gynnwys ysgrifennu erthyglau sut-i, sut-tos, erthyglau golygyddol, ac erthyglau technoleg manwl eraill.

Bydd cyflog yn dibynnu ar brofiad, gwybodaeth arbenigol a sgiliau ysgrifennu. Rhaid i chi ddangos bod gennych Ffrangeg neu Saesneg rhagorol a'ch bod yn gallu gweithio ar gyflymder da. Mae angen i chi hefyd gael agwedd hunan-gychwynnol dda - mae angen i chi allu ymchwilio'n gyflym a rhoi cynnwys yr erthygl at ei gilydd eich hun.

Yr hyn rydym yn ei gynnig i chi

 • Rhannwch eich barn broffesiynol gyda'r byd;
 • Amserlen waith hawdd a hyblyg, heb oriau sefydlog – gweithio pan fyddwch chi eisiau;
 • Gweithio o gartref: Arbed amser ac arian a wariwyd ar deithio.

Gofynion swydd

 • Angerdd gwirioneddol am dechnoleg;
 • Profiad fel golygydd;
 • Menter

Sut i wneud cais

 • Darparwch ddolenni i'ch erthyglau eich hun sydd wedi'u cyhoeddi ar y we;
 • Atodwch eich CV i'ch e-bost cais;
 • Ysgrifennwch lythyr byr yn esbonio pam rydych chi eisiau bod yn olygydd yn Reviews;
 • Soniwch am eich holl feysydd diddordeb – yr hyn yr ydych yn dda yn ei wneud;
 • O leiaf un sampl ysgrifennu o leiaf 700 gair.

Anfonwch e-bost yn cynnwys yr elfennau gofynnol i'r cyfeiriad canlynol: contact@adolygiadau.tn. Gallwch hefyd lenwi'r ffurflen ganlynol ac atodi'r dolenni/dogfennau.

Cyfle llawrydd

Os ydych chi'n gyfarwydd â thechnoleg ac eisiau ysgrifennu ar gyfer Adolygiadau o bryd i'w gilydd, mae yna le i chi hefyd. Rydym bob amser yn chwilio am erthyglau manwl Sut-I, Adolygu, Cymharol, Barn, ac ati. Gallwch gysylltu â ni gyda'ch syniadau. Byddwch yn gryno ac yn uniongyrchol, diolch.