in , , , ,

TopTop

Straeon Insta: Safleoedd Gorau i Gwylio Straeon Instagram Person Heb Eu Gwybod (Rhifyn 2023)

Sut ydych chi'n gwylio stori Insta rhywun heb yn wybod iddi? Darganfyddwch y dulliau hawdd a rhad ac am ddim gorau ✨

Straeon Insta: Safleoedd Gorau i Gwylio Straeon Instagram Person Heb Eu Gwybod
Straeon Insta: Safleoedd Gorau i Gwylio Straeon Instagram Person Heb Eu Gwybod

Straeon Insta - Gwyliwch Straeon Instagram heb gael eu gweld: Gallwch chi yn hawdd gwylio Straeon Instagram rhywun heb iddynt wybod ar gyfrifiadur a symudol trwy ddilyn ychydig o gamau syml.

Os ydych chi'n rhywun sy'n tueddu i wylio Straeon Instagram gan eich cydweithwyr, exes, ffrindiau, neu unrhyw un nad ydych chi'n eu dilyn mwyach, rydych chi'n gwybod yn iawn y byddan nhw'n gallu eich gweld chi'n eu gwylio. Fe allech chi greu cyfrif Instagram ffug ac yna gwnewch eich cloddio ar Instagram, ond os nad ydych chi am fynd trwy'r drafferthion hynny, gallwch chi yn hawdd gwylio cyfrif Instagram rhywun yn ddienw.

Yn yr erthygl hon byddaf yn rhannu gyda chi y rhestr gyflawn o y safleoedd gorau i wylio Straeon Instagram rhywun heb iddynt wybod yn 2023 ac y gallwch eu defnyddio am ddim ar gyfrifiadur neu ffôn symudol.

Straeon Insta: Y Safleoedd Gorau Gorau i Gwylio Straeon Instagram Person Heb Eu Gwybod

Pan fydd rhywun yn postio Stori Instagram, mae Instagram yn rhoi gwybod iddyn nhw pwy oedd yn ei gweld ac wedi cofrestru ar ei chyfer. Ond mae yna adegau pan rydych chi eisiau gwylio Stori heb adael i'r defnyddiwr wybod.

Gwylio Straeon Instagram rhywun heb iddynt wybod
Gwylio Straeon Instagram rhywun heb iddynt wybod.

Darganfod: Sut i ddileu eich cyfrif Instagram yn barhaol yn 2023?

Efallai i wylio stori eich ffrindiau, perthnasau yn ddienw neu os ydych chi'n gwneud ymchwil i'r farchnad ac eisiau edrych ar strategaeth Instagram brand cystadleuydd, ac mae'n well gennych chi gadw'r wybodaeth hon yn ddisylw.

Beth bynnag fo'ch rhesymau, dyma 2 ffordd i weld stori Instagram rhywun heb i neb wybod. Rwy'n eich gwahodd i'w darganfod yn yr adrannau canlynol.

Dull 1: Cliciwch ar y Stori Instagram ganlynol a llusgwch i'r cefn (Dim lawrlwytho)

Mae'r dull hwn yn defnyddio'r rhyngwyneb sy'n eich galluogi i newid rhwng Straeon gan wahanol ddefnyddwyr. Dyma beth i'w wneud:

  1. Dewch o hyd i'r proffil y mae eich Stori rydych chi am ei weld yn gyfrinachol ar eich porthiant, a cliciwch ar y proffil wrth ei ymyl.
  2. Tap y Stori i'w oedi, felly llithro'n araf ac yn ofalus i gyfeiriad y Stori rydych chi am ei gweld. Bydd yn ymddangos fel pe bai ar ochr gyfagos blwch 3D.
  3. Gweler i peidiwch â llithro'r holl ffordd, oherwydd os gwnewch hynny, bydd y defnyddiwr yn gweld eich bod wedi ei weld.
Gwyliwch Straeon Instagram Heb Cael Eich Gweld - Dull 1
Gwyliwch Straeon Instagram Heb Cael Eich Gweld - Dull 1

Prif anfantais y dull hwn yw hynny dim ond y Stori gyntaf y gallwch ei gweld ym mhorthiant y proffil hwn, ac na fyddwch yn gallu gwylio fideos. Problem arall yw y gall fod yn hawdd llithro'r holl ffordd drwodd yn ddamweiniol - ac yna bydd yr ymarfer cyfan wedi bod yn ofer.

I ddarllen hefyd: Y Troswyr MP3 Youtube Am Ddim a Chyflym Gorau & OnlyFans: Beth ydyw? Cofrestru, Cyfrifon, Adolygiadau a Gwybodaeth (Am Ddim a Thalwyd)

Dull 2: Safleoedd i wylio straeon Instagram heb gael eu gweld (insta stalker)

Mae'r dull hwn yn gofyn am ddefnyddio un o'r safleoedd gorau i wylio straeon rhywun heb iddynt wybod. Nid yw Gwylio Straeon trwy'r apiau hyn yn cael ei gyfrif mewn stats, felly ni fydd y defnyddiwr yn gwybod eich bod wedi eu gweld.

Mae'r offer hyn yn ddefnyddiol iawn, yn enwedig pan rydych chi wedi dad-dynnu rhywun ond am ryw reswm yn dal i fod eisiau gweld beth maen nhw'n ei wneud heb iddyn nhw wybod hynny.

Dyma'r Rhestr o'r gwefannau gorau i wylio Straeon Instagram yn ddienw o gyfrifiadur pen desg neu'ch ffôn clyfar yn 2023.

  1. Straeon Insta : Mae'r wefan hon yn caniatáu ichi weld Straeon Instagram yn ddienw yn ogystal â llwytho lluniau a fideos i fyny. Cyfarfod ar Insta-storïau.ru a chwilio am y defnyddiwr. Os yw eu proffil yn gyhoeddus, byddwch yn gallu gweld a lawrlwytho eu holl straeon cyfredol yn ddienw.
  2. Straeon coesyn Insta (straeon coesyn insta): Mae'r wefan hon yn honni mai hi yw'r "ffordd hawsaf o archwilio defnyddwyr Instagram a'u straeon" ond, o ystyried enw'r offeryn, rydych chi eisoes yn gwybod beth rydych chi'n dod i mewn iddo. Mae'r wefan yn caniatáu ichi weld Straeon Instagram heb gael eich gweld. Mae hefyd yn caniatáu ichi weld llun proffil yr unigolyn mewn maint llawn.
  3. Straeon IG : Gwefan boblogaidd iawn tebyg i Insta Stories ac Insta Stalker sy'n eich galluogi i lawrlwytho a gwylio Straeon Instagram unigolyn heb iddynt wybod.
  4. Straeon Instagram : Un arall o'r gwefannau gorau ar ein rhestr ar gyfer gwylio straeon Instagram yn ddienw ac yn hawdd.
  5. gramhir
  6. StraeonIG

Er bod y gwefannau a'r apiau hyn yn ddefnyddiol pan rydych chi am wylio Stori Instagram rhywun heb iddyn nhw wybod, mae yna ddal. Rhaid bod gan y defnyddiwr gyfrif cyhoeddus.

Felly os ydych chi'n edrych i weld beth roedd eich cydweithiwr yn ei rannu dros y penwythnos neu os ydych chi'n gwirio gyda chyn ac mae eu cyfrif yn breifat, rydych chi allan o lwc dyna pam rwy'n awgrymu dewis y dull cyntaf.

Hefyd i ddarganfod: +79 Syniadau Llun Proffil Gwreiddiol Gorau ar gyfer Facebook, Instagram, a tikTok (2023 ✨) & 10 safle gorau i weld lluniau a fideos Instagram heb gyfrif

Pam mae pobl anhysbys yn gwylio fy Stori Instagram?

Dros yr wythnosau diwethaf, mae mwy a mwy o bobl wedi sylwi bod nifer y safbwyntiau ar eu Stori Instagram wedi cynyddu, ond mae llawer ohonynt gan bobl nad ydyn nhw'n eu dilyn, ac mae gan luosog eu henwau defnyddiwr mewn testun Cyrillig.

Ar y dechrau, ein theori oedd bod hwn yn ymchwydd mewn offer sy'n caniatáu i bobl weld (a hyd yn oed lawrlwytho) Straeon pobl heb gael eu mewngofnodi. Yn boblogaidd gyda “stelcwyr cyfryngau cymdeithasol,” mae'r gwefannau hyn yn gofyn ichi nodi enw'r person yr ydych am ei stori, a chaniatáu ichi weld holl straeon yr unigolyn hwnnw ... heb fewngofnodi. Yna cawn yr argraff bod cyfrif robot wedi ymgynghori â nhw.

Pam mae dieithriaid yn gwylio fy Stori Instagram
Pam mae dieithriaid yn gwylio fy Stori Instagram

Gan fod nifer o'r gwefannau hyn (na fyddwn yn cysylltu â nhw!) Yn Rwseg, roeddem o'r farn mai dyma oedd yr achos. Fodd bynnag, pan ddaeth y broblem yn eang, sylweddolom nad oedd.

Mewn gwirionedd, rydym bellach yn sylwi bod rhai o'r cyfrifon ar hap yn eiddo i ddefnyddwyr sydd â miloedd o ddilynwyr, ac nid yw pob un o'r cyfrifon yn Rwseg. Mae hwn yn ymgais newydd (ac nid yn dda iawn) i gynyddu ymgysylltiad a chyfrif dilynwyr.

I ddarllen hefyd: TutuApp - Y Storfeydd Ap Gorau Gorau ar gyfer Android ac iOS (Am ddim) & Modrwy LED - Pa olau cylch i'w ddewis?

Er enghraifft - gadewch i ni ddweud eich bod chi'n postio Stori am gwblhau hanner marathon. Rydych chi'n gweld bod rhywun nad ydych chi'n ei adnabod wedi edrych ar eich stori. Rydych chi'n clicio ar ei broffil ac yn sylwi ei fod hefyd yn siarad am redeg. Rydych chi'n sylwi bod ganddyn nhw 200 o ddilynwyr ac rydych chi fel, “Waw, ac fe wnaethant wylio FY stori! Felly rydych chi'n eu dilyn.

Dyna'r theori, beth bynnag. Mewn gwirionedd, mae'n debyg eich bod yn cythruddo.

Yn anffodus, yr unig ffordd i'w hatal ar hyn o bryd yw gwneud eich proffil yn breifat neu anfon eich stori at "ffrindiau agos" yn unig.

Darganfod: AdopteUnMec - Canllaw, Cyfrif, Aelodaeth ac Adolygiadau & Logo Instagram: Dadlwythiad, Ystyr a Hanes

Gobeithio y bydd ein herthygl yn eich helpu i wylio straeon Instagram heb gael eich gweld, peidiwch ag anghofio ei rannu gyda'ch ffrindiau!

[Cyfanswm: 70 Cymedr: 4.7]

Ysgrifenwyd gan Sarah G.

Mae Sarah wedi gweithio fel ysgrifennwr amser llawn ers 2010 ar ôl gadael gyrfa mewn addysg. Mae hi'n gweld bron pob pwnc y mae'n ysgrifennu amdano yn ddiddorol, ond ei hoff bynciau yw adloniant, adolygiadau, iechyd, bwyd, enwogion a chymhelliant. Mae Sarah wrth ei bodd â'r broses o ymchwilio i wybodaeth, dysgu pethau newydd, a rhoi mewn geiriau yr hyn yr hoffai eraill sy'n rhannu ei diddordebau ei ddarllen ac mae'n ysgrifennu ar gyfer sawl prif gyfrwng yn Ewrop. ac Asia.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Beth ydych chi'n feddwl?

391 Pwyntiau
Upvote Downvote