in ,

Sut i gysylltu ag ENT 78 ar oZe Yvelines: canllaw cyflawn ar gyfer cysylltiad llwyddiannus

Ydych chi'n athro neu'n rhiant i fyfyriwr yn Yvelines ac yn meddwl tybed sut i gysylltu ag ENT 78 ar oZe Yvelines? Peidiwch â phoeni, rydych chi wedi dod i'r lle iawn! Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich cerdded trwy gam wrth gam sut i greu cyfrif oZe, gosod yr app ar eich ffôn Android ac yn olaf, sut i fewngofnodi i'r ENT 78. Byddwn hefyd yn ymdrin â'r materion mewngofnodi mwyaf cyffredin ac yn darparu i chi gydag atebion syml ac effeithiol. Felly, bwclwch i fyny a pharatowch i blymio i fyd rhyfeddol oZe Yvelines!

Creu cyfrif oZe

Creu cyfrif oZe

Creu a cyfrif oZe yn broses gyflym a syml a gynlluniwyd i wneud eich bywyd yn haws. Dychmygwch eich hun yn eistedd yn gyfforddus o flaen eich sgrin, yn barod i lywio'r byd digidoloZe. Mae cam cyntaf eich taith ddigidol yn dechrau gydag ymweliad â'r Oz'App “My Documents”. Yno fe welwch yr opsiwn “Creu” (1) yn aros yn amyneddgar amdanoch chi. Cliciwch syml arno ac fe'ch gyrrir i'r cam nesaf.

Nesaf, gofynnir i chi ddewis y math o ddogfen rydych chi am ei chreu (2). Mae hwn yn gam hollbwysig, felly cymerwch eich amser i'w adolygu'n ofalus. I fyfyrwyr, rydych chi'n ffodus bod yr adran yn ariannu tri gwasanaeth digidol. Mae'n fargen go iawn, ynte?

Fodd bynnag, cofiwch nad oes gan y proffil “rheolwr myfyriwr” fynediad i'r Oz'App Enseigno. Manylyn bach yw hwn i'w gadw mewn cof er mwyn osgoi siom yn ddiweddarach.

CamGweithred
1Ewch i'r Oz'App "Fy dogfennau" a chliciwch ar "Creu".
2Dewiswch y math o ddogfen rydych chi ei heisiau.
3Sylwch nad oes gan y proffil “rheolwr myfyriwr” fynediad i'r Oz'App Enseigno.

Felly ! Rydych nawr mewn sefyllfa dda i greu eich cyfrif oZe. Felly, beth ydych chi'n aros amdano? Deifiwch i fyd digidol oZe a darganfyddwch bopeth sydd ganddo i'w gynnig.

Gosod oZe 92 ar Android

Er mwyn manteisio'n llawn ar yr holl nodweddion o ENT 78 ar oZe Yvelines, mae'n hanfodol gosod y cais symudol oZ 92 ar eich dyfais Android. Dilynwch y camau syml hyn i fewngofnodi a chael mynediad i'ch platfform oZe:

  1. Agorwch eich hoff borwr ar eich dyfais Android, yn ddelfrydol Google Chrome.
  2. Cyrchwch dudalen mewngofnodi oZe gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair a ddarparwyd gan eich sefydliad.
  3. Ar ôl mewngofnodi, cewch eich ailgyfeirio i dudalen lawrlwytho app oZe 92.
  4. Cliciwch ar y ddolen lawrlwytho i ddechrau gosod yr app.
  5. Unwaith y bydd y gosodiad wedi'i gwblhau, gallwch agor y cymhwysiad oZe 92 a mewngofnodi gyda'ch tystlythyrau.

Gyda'r app oZe 92 wedi'i osod ar eich dyfais Android, byddwch chi'n elwa o ddiweddariadau awtomatig, gan sicrhau bod gennych chi bob amser fynediad at y nodweddion a'r gwelliannau diweddaraf i'ch platfform oZe.

Mae'n bwysig nodi bod y dull gosod hwn wedi'i brofi ar fersiwn Android 7.0, ond efallai y bydd yn gweithio ar fersiynau Android eraill hefyd.

Diolch i raglen oZe 92, gallwch chi lywio'r ENT 78 yn hawdd a manteisio ar yr holl adnoddau a nodweddion sydd ar gael i chi. P'un a yw am weld eich dogfennau, cyfathrebu â'ch athrawon neu gydweithio â'ch cyd-ddisgyblion, mae cymhwysiad oZe 92 yn cynnig profiad digidol llyfn a hawdd ei ddefnyddio i chi.

Felly peidiwch ag aros mwyach, gosodwch y cymhwysiad oZe 92 ar eich dyfais Android nawr ac ymgolli ym myd digidol ENT 78 ar oZe Yvelines.

Darganfod >> Faint ar gyfer y Lwfans Ôl i'r Ysgol 2023?

Cysylltiad ag ENT 78 ar oZe Yvelines: proses syml a chyflym*

ENT 78 ar oZe

I gael mynediad i ENT 78 ar oZe Yvelines, does ond angen i chi ddilyn ychydig o gamau syml. Cliciwch yr eicon SMS a nodwch y rhif ffôn symudol sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif, hynny yw, y rhif a roesoch i'ch sefydliad. Yna cliciwch "Anfon" i gadarnhau.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r cam hwn, byddwch yn barod i gysylltu â'r ENT 78 a manteisio ar yr holl nodweddion ac adnoddau y mae'n eu cynnig. P'un a ydych chi'n fyfyriwr, yn rhiant neu'n athro, mae ENT 78 ar oZe Yvelines yn caniatáu ichi gael mynediad hawdd i'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich taith addysgol.

Mae'n bwysig nodi nad oes gan y proffil “rheolwr myfyriwr” fynediad i'r Oz'App Enseigno. Fodd bynnag, gallwch barhau i ddefnyddio'r app oZe 92 i lywio'r ENT 78 a manteisio ar ei holl nodweddion.

Mae ap oZe 92 wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer dyfeisiau Android. I'w osod, ewch i wefan Ecollège oZe a dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir. Unwaith y bydd y cais wedi'i osod, byddwch yn gallu cyrchu ENT 78 yn uniongyrchol o'ch dyfais symudol, ble bynnag yr ydych.

P'un a ydych ar grwydr neu gartref, bydd y cymhwysiad oZe 92 yn eich galluogi i gadw mewn cysylltiad â'ch gofod personol ar yr ENT 78. Byddwch yn gallu ymgynghori â'ch cyrsiau, cyrchu'ch adnoddau addysgol, cyfathrebu â'ch athrawon a llawer mwy .

I grynhoi, mae cysylltu ag ENT 78 ar oZe Yvelines yn broses gyflym a hawdd. Yn syml, dilynwch y camau a grybwyllir uchod i gael mynediad at holl nodweddion ac adnoddau ENT. Peidiwch ag oedi cyn gosod y cymhwysiad oZe 92 ar eich dyfais Android i gael profiad hyd yn oed yn fwy cyfleus a symudol.

ENT 78 ar oZe Yvelines

Problemau cysylltu ac atebion

Os ydych chi'n cael trafferth mewngofnodi neu wedi colli / anghofio eich cyfrinair, defnyddiwch yr offeryn adfer cyfrinair oZe. Mae rhai defnyddwyr wedi nodi problemau wrth gysylltu ag OZE oherwydd mater DNS. Gellir datrys y broblem hon trwy newid y DNS.

I weld >> Sut i ymgynghori â chyfartaledd y dosbarth ar Pronote a gwneud y gorau o'ch monitro academaidd?

Cysylltwch â golygydd Oze Yvelines

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau ynghylch oZe Yvelines, gallwch gysylltu â'r golygydd trwy e-bost yn y cyswllt@itop.fr neu dros y ffôn yn 33 9 70 72 29 29. I gysylltu ag Educonnect, yn anffodus nid oes unrhyw wybodaeth yn yr erthygl hon.

Creu cyfrif EduConnect newydd

I greu cyfrif EduConnect newydd, ewch i https://teleservices.education.gouv.fr a chliciwch ar “Nid oes gennyf gyfrif eto” ac yna ar “Creu fy nghyfrif”.

Rheoli cyfrifon EduConnect

Os nad yw EduConnect yn adnabod eich enw defnyddiwr, cysylltwch â phrifathro ysgol eich plentyn. I olygu cyfrif EduConnect, cliciwch ar y botwm “Rheoli Fy Nghyfrif” ar frig y dudalen ar y dde. Nesaf, cliciwch "Newid fy nghyfrinair" a rhowch eich cyfrinair cyfredol, eich cyfrinair newydd a chadarnhad.

Cofrestru ar Oze

I gofrestru ar Oze, ewch i wefan Ysgol Oze a llenwch y meysydd angenrheidiol ar gyfer y ddolen. Gellir gosod ap symudol Oze ar eich dyfais symudol yn uniongyrchol o dudalen mewngofnodi Oze.

Darganfod >> Pryd fyddwch chi'n derbyn bonws dychwelyd i'r ysgol 2023?

Ateb i broblemau cysylltiad Oze

Efallai bod problem cysylltiad Oze yn gysylltiedig â'r darparwr gwasanaeth rhyngrwyd am ddim a gellir ei thrwsio trwy newid y DNS. Os ydych chi wedi anghofio'ch cyfrinair Oze, gallwch ddefnyddio'r ddolen “Wedi anghofio'ch cyfrinair?”. » i'w ailosod.

Cysylltiad ag Oze 92

I gysylltu ag Oze 92, agorwch eich porwr rhyngrwyd a rhowch yr URL enc.hauts-de-seine.fr neu www.enc92.fr.

Darllenwch hefyd >> Sut i ddarganfod eich dosbarth cyn dechrau blwyddyn ysgol 2023 heb Pronote? (awgrymiadau a chyngor)

Problemau cysylltiad Oze: achosion ac atebion

Mae rhai defnyddwyr wedi nodi problemau cysylltu ag Oze ers neithiwr. Mae'n ymddangos bod y broblem yn gysylltiedig â'r darparwr rhyngrwyd rhad ac am ddim. Mae'r broblem yn gysylltiedig â'r “System Enw Parth” (DNS). Mae'n bosibl datrys y broblem trwy newid y DNS.

Sut i gysylltu ag ENT 78 ar Oze Yvelines?

I gysylltu ag ENT 78 yn Oze Yvelines, dilynwch y camau hyn: cliciwch ar yr eicon SMS, nodwch y rhif ffôn symudol sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif (y rhif a ddarperir gan y sefydliad) a chadarnhewch trwy glicio ar "Dilysu".

Sut i greu cyfrif oZe?

I greu cyfrif oZe, ewch i raglen Oz'App “Fy nogfennau” a chliciwch ar “Creu” (1), yna dewiswch y math o ddogfen a ddymunir (2).

Sut i osod oZe 92 ar Android?

I greu cyfrif oZe, ewch i raglen Oz'App “Fy nogfennau” a chliciwch ar “Creu” (1), yna dewiswch y math o ddogfen a ddymunir (2).

[Cyfanswm: 0 Cymedr: 0]

Ysgrifenwyd gan Marion V.

Mae alltudiwr o Ffrainc, wrth ei fodd yn teithio ac yn mwynhau ymweld â lleoedd hyfryd ym mhob gwlad. Mae Marion wedi bod yn ysgrifennu ers dros 15 mlynedd; ysgrifennu erthyglau, papurau gwyn, ysgrifennu cynnyrch a mwy ar gyfer nifer o wefannau cyfryngau ar-lein, blogiau, gwefannau cwmnïau ac unigolion.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Beth ydych chi'n feddwl?

385 Pwyntiau
Upvote Downvote