uncategorized

Šta pokriva NSF 61?

NSF / ANSI 61 je jedini američki nacionalni standard koji se bavi uticajem komponenti sistema vode za piće na ljudsko zdravlje. ... NSF / ANSI ...

Ko ubija Darkseida?

Darkseid, uprkos svojoj neverovatnoj moći, ne može izbeći svoju konačnu sudbinu. Zapisano je da bi gospodar Apokolipsa bio ...